Oppfølging og tiltak

Utgave 1 – 2021

Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak

arbeid arbeidsledig arbeidsmarkedstiltak arbeidssøker tiltak løpebane sekvensanalyse Av Jon Petter Nossen, Audun Gjerde, Åshild Male Kalstø og Thomas Lorentzen …

Utgave 1 – 2021

Utydelig til stede? Et innblikk i 80 unge AAP-mottakeres digitale aktivitetsplaner

arbeidsavklaringspenger arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge saksgjennomgang Av Ragnhild Ekelund Tusen takk til Kari-Anne Eriksen for innhenting…

Utgave 3 – 2017

Digitale tjenester og brukerens tillit til nav

Spørreundersøkelse Brukererfaringer Tillit Tjenester Anders Thorgersen Sammendrag Samhandlingen mellom NAV og brukerne er i rask endring, fra en overvekt av fys…