Oppfølging og tiltak

Utgave 2 – 2022

Fører brukarprofilering til meir treffsikker arbeidsretta oppfølging?

Oppfølging og tiltak arbeidsrettet oppfølging digitalisering profilering innsatsgrupper Fører brukarprofilering til meir treffsikker arbeidsretta oppfølging? Av…

Utgave 1 – 2022

Aktivitet og samhandling – hvilken oppfølging får unge som kommer til NAV?

Oppfølging og tiltak arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge tiltak arbeidsavklaringspenger innsatsgrupper Aktivitet og samhandling - hvilken oppfø…

Utgave 2 – 2021

Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte

randomisert forsøk supported employment arbeid med bistand effektstudie nedsatt arbeidsevne Oppfølging og tiltak Supported employment ga flere i arbeid raskt, m…

Utgave 2 – 2021

Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssøkere og mer formell kompetanse

opplæringstiltak utdanning i NAV nedsatt arbeidsevne arbeidssøkere Oppfølging og tiltak Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssø…

Utgave 2 – 2021

Tid, tidsbruk og fremdrift i sakene til unge AAP-mottakere

arbeidsavklaringspenger arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge saksgjennomgang Oppfølging og tiltak Tid, tidsbruk og fremdrift i sakene til unge A…

Utgave 1 – 2021

Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak

arbeid arbeidsledig arbeidsmarkedstiltak arbeidssøker tiltak løpebane sekvensanalyse Oppfølging og tiltak Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøk…

Utgave 1 – 2021

Utydelig til stede? Et innblikk i 80 unge AAP-mottakeres digitale aktivitetsplaner

arbeidsavklaringspenger arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge saksgjennomgang Oppfølging og tiltak Utydelig til stede? Et innblikk i 80 unge AAP-…

Utgave 1 – 2019

Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge Nav-brukere

Oppfølging og tiltak unge brukere opplæringstiltak utdanning nedsatt arbeidsevne arbeidssøkere Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge Nav-brukere…

Utgave 3 – 2017

Digitale tjenester og brukerens tillit til nav

Oppfølging og tiltak Digitale tjenester og brukerens tillit til nav Anders Thorgersen Sammendrag Samhandlingen mellom NAV og brukerne er i rask endring, fra en …