Oppfølging og tiltak

Utgave 2 – 2021

Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte

randomisert forsøk supported employment arbeid med bistand effektstudie nedsatt arbeidsevne Oppfølging og tiltak Av Espen S. Dahl og Ivar Lima Sammendrag I denn…

Utgave 2 – 2021

Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssøkere og mer formell kompetanse

opplæringstiltak utdanning i NAV nedsatt arbeidsevne arbeidssøkere Oppfølging og tiltak Av Mia Sohlman og Inger Cathrine Kann Sammendrag Økt bruk av NAVs opplær…

Utgave 2 – 2021

Tid, tidsbruk og fremdrift i sakene til unge AAP-mottakere

arbeidsavklaringspenger arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge saksgjennomgang Oppfølging og tiltak En studie av oppfølging sett gjennom digital a…

Utgave 1 – 2021

Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak

arbeid arbeidsledig arbeidsmarkedstiltak arbeidssøker tiltak løpebane sekvensanalyse Oppfølging og tiltak Av Jon Petter Nossen, Audun Gjerde, Åshild Male Kalstø…

Utgave 1 – 2021

Utydelig til stede? Et innblikk i 80 unge AAP-mottakeres digitale aktivitetsplaner

arbeidsavklaringspenger arbeidsrettet oppfølging digital aktivitetsplan unge saksgjennomgang Oppfølging og tiltak Av Ragnhild Ekelund Tusen takk til Kari-Anne E…

Utgave 3 – 2017

Digitale tjenester og brukerens tillit til nav

Spørreundersøkelse Brukererfaringer Tillit Tjenester Oppfølging og tiltak Anders Thorgersen Sammendrag Samhandlingen mellom NAV og brukerne er i rask endring, f…