Sosiale tjenester, fattigdom og levekår

Utgave 3 – 2015

Innvandrere og økonomisk sosialhjelp

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Innvandrere og økonomisk sosialhjelp Av Therese Dokken Sammendrag Artikkelen følger utviklingen i mottak av økonomisk so…

Utgave 3 – 2021

Utviklingen i sosialhjelp fra 2010 til 2020

sosialhjelp innvandring flyktninger utviklingstrekk Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Utviklingen i sosialhjelp fra 2010 til 2020 Noen færre mottakere, st…

Utgave 4 – 2018

NAV-kontorenes erfaringer med aktivitets­plikt for unge sosialhjelpsmottakere

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår NAV-kontorenes erfaringer med aktivitets-plikt for unge sosialhjelpsmottakere Av: Espen S. Dahl og Ivar Lima Sammendrag …

Utgave 3 – 2018

Hvem starter i Kvalifiserings­programmet og kommer de i arbeid?

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Hvem starter i Kvalifiserings-programmet og kommer de i arbeid? Av Ivar Andreas Åsland Lima og Jorunn Furuberg Sammendra…

Utgave 1 – 2018

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter kutt i supplerende stønad

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår sosialhjelp supplerende stønad innstramming i supplerende stønad innvandrere Flere eldre innvandrere på sosialhjelp ette…

Bjørn Halse

Utgave 2 – 2017

Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: gjør kommunene det som virker?

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: gjør kommunene det som virker? Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Li…

Utgave 3 – 2016

Krav om å stå opp om morra’n: virker det?

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Krav om å stå opp om morra’n: virker det? Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Norske kommuner kan…

Utgave 1 – 2016

Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp Therese Dokken Sammendrag De siste årene har en økende andel av befolkningen …

Utgave 1 – 2016

Lavinntekt i Norge – tilstand og utviklingstrekk

Sosiale tjenester, fattigdom og levekår Lavinntekt i Norge - tilstand og utviklingstrekk Therese Dokken og Stein Langeland Sammendrag Sammenliknet med andre lan…