Sosiale tjenester, fattigdom og levekår

Utgave 2 – 2017

Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: gjør kommunene det som virker?

Sosialhjelp Aktivitetsplikt Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Vi har gjort en surveyundersøkelse om kommunenes bruk av vilkår om aktivi…

Utgave 3 – 2016

Krav om å stå opp om morra’n: virker det?

Økonomisk sosialhjelp Aktivitetskrav Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Norske kommuner kan stille vilkår om aktivitet for mottak av sos…

Utgave 1 – 2016

Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp

Therese Dokken Sammendrag De siste årene har en økende andel av befolkningen mottatt økonomisk sosialhjelp. Nærmere 16 prosent av alle som startet å motta sosia…

Utgave 3 – 2015

Innvandrere og økonomisk sosialhjelp

Av Therese Dokken Sammendrag Artikkelen følger utviklingen i mottak av økonomisk sosialhjelp blant ulike grupper av innvandrere og norskfødte i perioden 2010 ti…